TOP

Ewidencja VAT i terminy związane z nadwyżką podatkową.

Prawidłowo prowadzona ewidencja pozwala na skrupulatne i precyzyjne określenie wysokości należnego podatku od towarów i usług. Ewidencja dotyczy rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT. Należy pamiętać o tym, że prowadzona ewidencja musi być odzwierciedleniem rzeczywistego stanu. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zwrócić się o pomoc do biura rachunkowego Katowice.

Co powinien uwzględniać rejestr VAT?

Informacje potrzebne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu wysokość należnego podatku, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego.

Czynni podatnicy VAT powinni zdawać sobie sprawę, jak ważne jest skrupulatne dokonywanie zapisów w sądowym rejestrze.

Lipiec 2018 roku przyniósł zmiany w zasadach występowania o zwrot VAT

1 lipca 2018 roku- to data wprowadzenia systemu split payment. Generuje to również zmiany w zasadach występowania o zwrot VAT. Odtąd podatnik musi się skonkretyzować, czy wybiera zwrot na rachunek rozliczeniowy czy decyduje się wybrać zwrot na rachunek VAT. Do tej pory była możliwość wystąpienia przez podatnika o zwrot określonej części nadwyżki na rachunek rozliczeniowy, a części na rachunek VAT.

Od 2018 roku będziemy musieli dokonać wyboru, na jaki rachunek chcemy otrzymać zwrot podatku. Biuro rachunkowe Katowice świadczy usługi z doradztwa podatkowego. Wykwalifikowani specjaliści pomogą nam podjąć decyzję, jakie konto warto wskazać, przy rozliczeniach podatkowych.

Termin nadwyżki VAT

W ciągu dwudziestu pięciu dni od złożenia deklaracji Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić nam naliczoną nadwyżkę na rachunek VAT lub na rachunek rozliczeniowy, jeśli podatnik składał deklaracje miesięczne lub kwartalne za każdy okres rozliczeniowy. Urząd Skarbowy ma sześćdziesiąt dni na to, by zwrócić podatnikowi nadwyżkę, jeśli podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu za granicą naszego kraju oraz nie dokonuje sprzedaży w Polsce. Aż sto osiemdziesiąt dni ma Urząd Skarbowy na przelanie nadwyżki na rachunek rozliczeniowy, w momencie, gdy podatnik nie wykonał sprzedaży towarów i usług opodatkowanych ani na terenie kraju, ani za granicą.

Należy również pamiętać o tym, by wypełniona przez nas deklaracja VAT-7/VAT-7K była rozliczona i wypełniona skrupulatnie, bowiem wszelkie nieprawidłowości lub braki przedłużają proces otrzymania przez podatniki nadwyżki. W związku powyższym, aby mieć pewność, że formularze są wypełnione prawidłowo, warto rozpatrzyć wypełnienie deklaracji przez biuro rachunkowe Katowice, gdzie wszystkimi czynnościami zajmie się odpowiednio wyszkolona kadra.

Categories Biznes
live url zobacz https://carnivorous-plants.pl/taras-w-kazda-pogode-tajemnica-ogrzewaczy-gazowych/