TOP

Konstrukcje żelbetowe z perspektywy specjalisty

Murowane budynki o przeznaczeniu komercyjnym muszą być wykonane z wytrzymałych elementów konstrukcyjnych, które zapewnią trwałość budowli oraz jej odporność na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Większość właściwości materiałów konstrukcyjnych, w szczególności gdy chodzi o konstrukcje żelbetowe, określa norma Eurokod 2.

Konstrukcje sprężone żelbetowe

Konstrukcje żelbetowe dzieli się na kilka kategorii w zależności od tego, który element dla danego podziału jest najważniejszy. I tak ogólnie w konstrukcjach żelbetowych wykorzystuje się cięgna wykonane ze zbrojeń stalowych lub niemetalicznych. Zbrojenia stalowe mogą być wykonane ze stali krajowej lub importowanej, która jednak musi spełniać określone normy. Zbrojenia ze stali mają najczęściej postać drutów, prętów lub kabli, zbrojenia niemetaliczne natomiast wykonuje się głównie z włókien szklanych. Same cięgna poddawane są naciągom wzdłużnym, które wykonuje się albo przed zalaniem betonem (działanie charakterystyczne dla strunobetonu, gdy kotwienie następuje poprzez oparcie na zewnętrznej części konstrukcji, lub po zalaniu betonem (charakterystycznym dla strunobetonu). Warto przy tej okazji pamiętać, że strunobeton wykorzystuje się w celu stworzenia prefabrykatów z betonu, które w postaci gotowej trafiają na budowę, natomiast kablobeton stosuje się do konstrukcji tworzonych na terenie budowy.

Właściwości betonu i stali

Przy okazji samych cięgien warto pamiętać, że dzieli się je na jednożyłowe, które stosowane są w elementach płytowych, ale również w prefabrykatach z betonu, oraz na wielożyłowe, wykorzystywane do elementów betonowych do wyrobu mostów czy belek o dużej nośności. Konstrukcje żelbetowe mogą być także dzielone w zależności od poziomu sprężania, przy czym norma Eurokod 2 może narzucić przy produkcji konkretnych rozwiązań poziom jego sprężania. Jeśli norma tego nie reguluje, wówczas stosuje się sprężanie częściowe. Oprócz niego istnieje również sprężanie ograniczone, pełne i superpełne. Wykorzystanie superpełnego sprężania może oznaczać zwiększenie zużycia materiałów nawet o 40%. Jedną z ważniejszych właściwości samego betonu, który wykorzystuje się do tworzenia konstrukcji żelbetowych, jest wytrzymałość charakterystyczna walcowa oraz i wytrzymałość na ściskanie, określona przez normę EN 206-1. Norma PN-EN 1992-1, znana również jako norma Eurokod 2, precyzuje właściwości betonu oraz stali .

Przy tej okazji należy pamiętać, że norma Eurokod 2 pozwala na zastosowanie stali certyfikowanej, którą dzieli jedynie na 3 kategorie.

Więcej dowiesz się na stronie konstrukcje żelbetowe – Fabudwkb.com.pl

Categories Ciekawe